Strona główna » Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności

                                                               REGULAMIN

                                                  Sklep internetowy Artesanoceramika.pl prowadzony jest przez:

 

ARTESANO Pracownia Ceramiki i Rzemiosła Artystycznego Joanna Dylowska

  35-604 Rzeszów, ul. Azaliowa 25; wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8131735462; REGON: 380931907

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny na stronach Artesanoceramika.pl są cenami brutto (są zwolnione z podatku VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena produktu podana w momencie składania zamówienia.
 2. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Artesanoceramika.pl zastrzegają sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie. Zgodnie z art. 543 § 1 i §2 "Kodeksu Cywilnego".
 3. Treść online Artesanoceramika.pl nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy. Umowa kupna - sprzedaży następuje w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Artesanoceramika.pl .
 4. Klient dokonując zakupu w Artesanoceramika.pl składa ofertę kupna zgadzając się przy tym dobrowolnie na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie co potwierdza podczas procesu składania zamówienia poprzez zaznaczenie checkboxa “Akceptuję regulamin”.
 5. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że danego produktu nie ma na magazynie a Artesanoceramika.pl nie jest w stanie zamówić produktu u producenta, klient jest bezzwłocznie informowany o przysługującym mu prawie zmiany zamówienia bądź rezygnacji z niego.
 6. Dokonując rejestracji w Artesanoceramika.pl oraz zapisując się na listę subskrybentów newslettera, klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
 7. Administratorem danych osobowych jest firma ARTESANO Joanna Dylowska.
 8. Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Artesanoceramika.pl , przesłanie Klientowi na podany adres e-mail podsumowania zamówienia, oraz dołączenia do przesyłki dowodu zakupu.

2. Termin realizacji

Czas realizacji zamówienia jest liczony od potwierdzenia zamówienia do momentu nadania przesyłki do klienta.

 1. Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności danego produktu na magazynach Artesanoceramika.pl.
 2. Zamówienie złożone z produktów o różnym czasie dostawy jest wysyłane po skompletowaniu całości asortymentu.
 3. Zamówienia realizowane i wysyłane są w dni robocze.
 4. Artesanoceramika.pl mogą wymagać od klienta wpłacenia zaliczki. Wysokość kwoty jest ustalana indywidualnie. Do chwili zaksięgowania zaliczki na koncie bankowym Artesanoceramika.pl realizacja zamówienia zostanie wstrzymana.
 5. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku braku towaru na magazynie.
 6. Czas dostarczenia przesyłki do klienta składa się z czasu realizacji zamówienia przez Artesanoceramika.pl oraz czasu dostawy zależnego od wybranej przez klienta w trakcie składania zamówienia firmy przewozowej lub sposobu dostawy.

3. Dostawa towaru

Zamówiony towar można odebrać osobiście w magazynie Artesanoceramika.pl w Rzeszowie przy ul. Azaliowej 25; 35-604 Rzeszów. Warunkiem odbioru jest uprzednie złożenie zamówienia i otrzymanie informacji od Artesanoceramika.pl o gotowości towaru do odbioru.

 1. Koszty dostawy zamówienia są podawane w momencie składania zamówienia i są zależne od wybranej przez klienta formy dostawy oraz płatności.
 2. Koszty dostawy pokrywa Klient zgodnie z wyborem sposobu dostawy i płatności, dokonanym podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy wahają się w zależności od wielkości produktu, bądź od ilości zamówionych produktów (różne gabaryty paczki) i wynoszą od 13,90 zł do 22 zł. 
 4. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 5. Artesanoceramika.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania przez klienta.
 6. W chwili odbioru towaru Klient może sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz sprawdzić jej kompletności w obecności kuriera w którego obecności można sporządzić "Protokół Reklamacji". Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, w tym ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.
 7. Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało zauważone po odjeździe kuriera klient powinien zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".
 8. Jeżeli brak odebrania towaru wysłanego za pobraniem (opłata przy odbiorze paczki) wynika jedynie z własnej woli klienta i brak jest prawnego uzasadnienia takiej decyzji z jego strony (sprzedawca poniósł koszty przesyłki zwrotnej oraz nie otrzymał ceny towaru i kosztów przesyłki za pobraniem, a do ich uiszczenia obowiązany był kupujący), wówczas koszt przesyłki zwrotnej stanowi szkodę po stronie sprzedawcy, która wynika z nienależytego wykonania umowy sprzedaży przez klienta.

  W takim przypadku klient będzie zobligowany do uiszczenia opłaty w wysokości 2 x wybrany koszt dostawy na konto sprzedawcy (opłata za transport do klienta oraz od klienta do sprzedawcy)

  Nie uiszczenie opłaty za transport będzie skutkowało odpowiedzialnością prawną Kupującego łącznie z sądowym przymusem wyegzekwowania opłaty.

4. Sposób płatności

 1. Płatność przy odbiorze: Za zamówienie w Artesanoceramika.pl można zapłacić przy odbiorze. Oznacza to, że za przesyłkę płatność dokonywana jest w momencie jej otrzymania od kuriera. W przypadku przesyłki “za pobraniem” koszt zamówienia składa się z wartości zamówienia i kosztów transportu, powiększonych o cenę pobrania.
 2. Płatność przelewem na konto bankowe: Zamówienie zostanie skompletowane i wysłane po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Artesanoceramika.pl
 3. Płatność gotówką: Zamówienia z formą dostawy “odbiór osobisty” można opłacić gotówką w siedzibie Artesanoceramika.pl podczas odbioru zamówienia.
 4. Płatność kartą płatniczą: Zamówienie można opłacić kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic przy okazji odbioru osobistego oraz w płatności online.
 5. Płatności PayU: Zamówienia można opłacić online, za pośrednictwem systemu płatniczego PayU.
 6. Płatność ratalna: Artesanoceramika.pl nie korzysta z systemów ratalnych.
 7. Płatność e-przelewem za pomocą serwisu, np. imoje.pl.

5. Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie produkty dostępne w Artesanoceramika.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 2. Wszystkie produkty w zamówieniach wysyłanych przez Artesanoceramika.pl są sprawdzane pod względem: zgodności z zamówieniem, stanem fizycznym.
 3. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient może żądać naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy – to ostatnie tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny (termin „wada istotna” oznacza taką wadę, której wystąpienie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem), chyba że Artesanoceramika.pl niezwłocznie wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz. Klient może żądać zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt również, jeżeli przy pierwszej reklamacji z tytułu rękojmi Artesanoceramika.pl nie wywiąże się ze swych obowiązków, bądź jest to druga lub kolejna reklamacja tego towaru, nawet jeśli dalsze reklamacje dotyczą innej wady towaru.
 4. Reklamowany i zwracany towar po wcześniejszym kontakcie z Artesanoceramika.pl należy przesłać wraz z wypełnionym “Protokołem reklamacyjnym” pod adres

             Ul. Azaliowa 25; 35-604 Rzeszów.

 1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od chwili ich wpłynięcia do Artesanoceramika.pl
 2. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, Artesanoceramika.pl zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt, o podobnych cechach użytkowych.
 3. Artesanoceramika.pl nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
 4. Gdy płatność dokonana została kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na tę samą kartę płatniczą klienta.
 5. W wypadku zaginięcia przesyłki u przewoźnika, zwrot pieniędzy za niedostarczone zamówienie, wykonujemy dopiero po rozpatrzeniu dokumentu reklamacyjnego przez przewoźnika. 

6. Zwroty zamówień

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Artesanoceramika.pl przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Termin na zwrot wzajemnych świadczeń:
  • Artesanoceramika.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Artesanoceramika.pl ). Artesanoceramika.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania.
  • Klient ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt.
  • Zwrot produktu odbywa się na koszt zamawiającego.
 4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy prosimy składać w formularzu zwrotu który należy przesłać na adres e-mail artesanoceramika.pl Do formularza należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie zakupu (paragon lub faktur).
 5. Artesanoceramika.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient opłacając zamówienie.
 6. Formularz i procedurę zwrotu można pobrać na stronie Artesanoceramika.pl.
 7. Zwrot kosztów wynikających z odstąpienia od umowy wynoszą: cena zakupionego towaru.
 8. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej w terminie lub odmówienie jej przyjęcia nie powoduje wygaśnięcia umowy zawartej podczas składania zamówienia. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przesyłką zwrotną o czym zostanie poinformowany przez Artesanoceramika.pl .


7. Gwarancja najniższej ceny

 1. Gwarancja najniższej ceny oznacza, że Artesanoceramika.pl gwarantuje wszystkim swoim klientom, że w dniu dokonania zakupu w Artesanoceramika.pl , nie będą mogli kupić na polskim rynku w innym sklepie internetowym identycznego produktu w niższej cenie.
 2. Klient który dokonał zakupu w Artesanoceramika.pl ma możliwość w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zakupu produktu zgłosić swoje zastrzeżenia co do jego ceny.
 3. Gwarancja najniższej ceny dotyczy fabrycznie nowych produktów dostępnych wyłącznie w sklepach internetowych po regularnej cenie, wykluczone z niej są serwisy ogłoszeniowe, serwisy aukcyjne, zakupy grupowe, komisy.
 4. Gwarancja najniższej ceny nie dotyczy produktów z niższą ceną, która zawiera rabaty, promocje i inne obniżki cen produktu, które nie obowiązywały w momencie zakupu produktu przez klienta w Artesanoceramika.pl oraz produktów oferowanych poniżej ich faktycznej ceny zakupu przez Artesanoceramika.pl od ich dystrybutorów lub producentów.
 5. W przypadku potwierdzenia przez Artesanoceramika.pl różnicy w cenie zakupionego produktu w stosunku do tego samego produktu oferowanego w innym sklepie internetowym, klientowi zostanie zwrócona różnica w cenie tego produktu w postaci zasilenia właściwą kwotą konta klienta na stronie Artesanoceramika.pl umożliwiając tym samym wykorzystanie zgromadzonych środków na zakupy w Artesanoceramika.pl
 6. Zgłoszenia niższej ceny produktu można dokonać wyłącznie po uprzednim zakupie tego produktu w Artesanoceramika.pl
 7. Procedura potwierdzenia niższej ceny w innym sklepie internetowym:
  • Klient informuje Artesanoceramika.pl mailowo na adres: artesanoceramika.pl o cenie zakupionego produktu która jest niższa podając przy tym link do strony z produktem o niższej cenie oraz dołączając do e-maila zrzut ekranu tej strony (screenshot). Do przesyłanej wiadomości należy dołączyć zdjęcie lub skan paragonu / faktury VAT wystawionej przez Artesanoceramika.pl potwierdzającej zakup produktu w Artesanoceramika.pl
  • Artesanoceramika.pl weryfikują zgłoszenie klienta i w wypadku potwierdzenia zgłoszenia, zwracają różnicę na konto klienta w Artesanoceramika.pl

8. Postanowienia końcowe

 1. Artesanoceramika.pl ponosi odpowiedzialność za stan produktów wprowadzonych do sprzedaży, realizację zamówień, obsługę płatności, zwroty i reklamacje.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Artesanoceramika.pl
 3. Regulamin Artesanoceramika.pl znajduje się tutaj.
 4. Formularz Zwrotów Artesanoceramika.pl znajduje się tutaj
 5. Polityka Prywatności Artesanoceramika.pl znajduje się tutaj
 6. Informacje o Plikach Cookie i ich wykorzystaniu znajdują się tutaj
 7. Protokół reklamacyjny znajduje się tutaj
 8. Kwestie sporne będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.

 

9. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

1. Twoje dane (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, tj. 12 miesięcy od dnia zakończenia wykonania umowy.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez artesanoceramika.pl .

Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez artesanoceramika.pl .


Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów,
z którymi współpracujemy, są to: firmy informatyczne, firmy świadczące usługi opieki serwisowania sprzętu i oprogramowania systemowego, firmy świadczące usługi hostingowe, firmy świadczące usługi spedycyjne, kurierskie i pocztowe, kancelarie prawne oraz podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy.


2. W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:

żądania od artesanoceramika.pl dostępu do Państwa danych osobowych,
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.


3. Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana,
zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych,
zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez artesanoceramika.pl lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:

kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający artesanoceramika.pl sprawdzić prawidłowość tych danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwili się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
artesanoceramika.pl nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie artesanoceramika.pl są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, artesanoceramika.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.5. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu artesanoceramika.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.6. Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony artesanoceramika.pl , jeżeli:

przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Artesanoceramika.pl może, na Państwa żądanie, przesłać Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

7. Artesanoceramika.pl informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z serwisów internetowych artesanoceramika.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

8. Inspektor Ochrony Danych artesanoceramika.pl jest do Państwa dyspozycji pod adresem: inspektor@artesanoceramika.pl


9. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:


PayU S.A., Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 000027439 - operator płatności online

DialCom24 Sp. z o. o. (Przelewy24.pl) z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, numer REGON 634509164, numer NIP 781-173-38-52 – w przypadku korzystania z płatności kartą płatniczą - operator płatności online

Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł; NIP: 1132567365; REGON: 140220084; - firma świadcząca usługi transportowe wraz ze swoimi partnerami (DPD, InPost, Ruch S.A)

INPOST S A (KRS: 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260) - operator paczkomatów InPost

10. Formuła zakupowa Twisto

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA
PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE
DANYCH (RODO)
W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny
internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
1.Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w
związku z
 świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia).
 obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku
ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia).
c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z
możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto
Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i
udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji
przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana
dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a)ING Bank Śląski S.A.
b)Twisto Polska sp. z o.o.

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu
przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem
umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie
tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym
prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
10.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i
rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest
wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank
na rzecz Sklepu internetowego.
11.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji
przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w
szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich
reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy
zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
12.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w
związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez
Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia
obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep
internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku
modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu
realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

11. Zasady poufności

1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów oraz dokumentów, w szczególności zawierających dane osobowe (dane poufne).
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy Partnerskiej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

Regulamin obowiązuje od 16.11.2020

 

 


Przejdź do strony głównej
Kontakt
Polecamy
Nowości w sklepie
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl